OSTEOPATI


Osteopati är en patientcentrerad manuell vårdisciplin. Osteopater är specialister på att diagnosticera och behandla besvär i rörelseapparaten som innefattar framför allt kroppens leder och muskler. För att kunna skapa en komplett bild av patientens hälsotillstånd så sker vid patientmötet bland annat en omfattande hållnings-och rörelse analys, neurologisk- , ortopedisk-, och systemisk undersökning samt specifik palpation. 

Behandlingen är manuell och är alltid behov- och individanpassad.


Vad behandlar en osteopat?

Osteopater behandlar  t ex muskel och ledvärk, nack- och ryggbesvär, idrottskador, belastningskador och huvudvärk. Osteopaten kan också ge råd gällande träning, kost, ergonomi och stressreducering. 
Besöket

Första besöket

Under första besöket beskriver du som patient din sökorsak och eventuella besvär(anamnestagning). Osteopaten kan även ställa frågor som är relaterade till din sökorsak för att sedan påbörja en undersökning.

Undersökning

Undersökningen börjar med en inspektion och grundlig undersökning av muskler och leder kring besvär området, samt en rörelse analys. Tester såsom ortopediska, funktionella och neurologiska tester kan tillkomma beroende på besvär och sökorsak.

Behandling

Efter anamnestagning och undersökning ställs en diagnos, därefter kan en behandlingsplan utformas. Varje behandling är individ- och behovsanspassad och i samråd med dig som patient. En osteopat använder sig av olika behandlingsmetoder beroende på besvär och sökorsak.


Beroende på besvär så kan ett återbesök behövas för att komplettera behandling. Antal besök kan variera från person till person. 

Svenska osteopatförbundet är ett rikstäckande yrkesförbund för osteopater med adekvat utbildning. Som medlem i svenska osteopatförbundet så genomför man årliga vidareutbildningar för att kunna bedriva en patiensäker vård och behandling.


Läs mer om förbundet på www.osteopatförbundet.se